Hållbar miljö - Ljusdals kommun

1401

Det konkreta klimatarbetet i kommunerna framskrider

Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen. Fart på klimatarbetet genom projekt Klimatprojekt 2019-2020. Kyrkslätts kommun i samarbete med Vichtis kommun fick år 2019 finansiering av miljöministeriet från programmet Kommunernas klimatlösningar för ett gemensamt klimatprojekt. Tack vare projektfinansieringen anställdes en gemensam klimatkoordinator i kommunerna. Bodensjösystemet omfattar följande sjöar och vattendrag: Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket, Lill Avan och Bodån samt Vittjärvsträsket. I syfte att förbättra sjöarnas kvalitet så har Bodens kommun genomfört och genomför åtgärder.

  1. Apoteket hjalmar brantingsplatsen
  2. Plagierade sig själv
  3. Storlek etiketter
  4. Elsparkcykel malmö åldersgräns

Då deltog 7 kommunala aktörer i kampanjen. Idag deltar 55 kommuner och fyra samkommuner. Målet med kampanjen Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det. Hallå där Anna Jonsson, vatten- och klimatanpassningsexpert vid SMHI och projektledare för arbetet med den nya lathunden.

Kommunens arbete inom miljö och klimat - Uppsala kommun

bidra till kommuners/regioners klimatmålsarbete" som SIS anordnade den 12  Är ni en av alla kommuner som har satt eller funderar på att sätta ambitiösa klimatmål? Med vår heldagsutbildning kommer ni igång med  Nya skatter slår mot kommunernas klimatarbete. 24 januari 2019.

Skåne: Stora skillnader mellan kommunernas klimatarbete

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart. Publicerad 12 mars 2018. Kommentera och dela.

Kommunernas klimatarbete

Totalt inkom135 kommuner med kompletta svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 50 procent (46,5 procent). Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar, inom områden där kommunen har rådighet. Klimatsekretariatet har hjälpt Aktuell Hållbarhet att ranka kommunernas utsläpp av växthusgaser. Samtidigt ställs nu två frågor som rör koldioxidbudgetering i årets rankning. – När vi rankat kommunernas utsläpp har vi lagt ett särskilt fokus på koldioxiden Kommunförbundet har publicerat ett stödpaket för kommunernas klimatarbete.
Esa 14 utbildning luleå

Iakttagelsen var att klimatarbetet i de nyländska  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunernas Kommunernas klimatarbete är avgörande för om vi ska nå våra nationella  Det finns stora luckor i kommunernas arbete för att främja hållbar konsumtion. . se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/miljo--och-klimatarbete-i-kommunen/. Systemen för kommunernas politiska ledning och beslutsfattande förändras.

I Hinku-beräkningen har man strävat efter att ta bort sådana faktorer som kommunen inte kan påverka. Klimatkoordinatorn fungerar som stöd för koordinering och påskyndande av kommunernas klimatarbete från oktober 2019 till slutet av 2020. Klimatmål i anslutning till kommunens HINKU-förbindelse genomförs och åtgärder för stävjande av klimatförändringen och anpassande som planerats i kommunen inleds med klimatkoordinatorns stöd. Skåne: Stora skillnader mellan kommunernas klimatarbete. Publicerad 29 mars 2020. Drömmen om ett fossilfritt Skåne lever. Men ännu är det långt till målet och skillnaden i ambitionsnivå I mitten av maj ordnade Kommunförbundet den nionde klimatkonferensen.
Panaxia meaning

Fakturaadress Hjo kommun Box 97 544 22 Hjo. Organisationsnummer 212000-1728 Det här examensarbetet syftar till att undersöka huruvida Skånes kommuner arbetar utifrån dessa traditionella och otraditionella metoder, att ge en förbättrad överblick och förståelse av kommunernas arbete med dessa frågor. Vidare är syftet att bidra till att skapa ett bättre stöd och struktur för kommunernas klimatarbete. klimatarbete Östersunds kommun arbetar sedan många år strukturerat med att minska klimatpåverkande utsläpp, både från den egna verksamheten och i kommunen som geografiskt område. Detta har bidragit till att utsläppen har minskat och att kommunen fått ett flertal utmärkelser, exempelvis Sveriges bästa klimatkommun och bästa elbilsstad. Kommunerna är drivande i klimatfrågan i dag, tycker Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp ökat med 0,6 procent år 2018 jämfört med föregående år. Trafikens, jordbrukets och fjärrvärmens utsläpp höll sig i genomsnitt på samma nivå som 2017, men elektricitetens utsläpp var en aning större eftersom elproduktionens utsläpp i Finland ökade. klimatarbetet som kommunen fattat beslut om 1.4 Kontrollmål För att besvara revisionsfrågan inriktas granskningen mot följande kontrollmål: Kontrollmål 1 Nynäshamns kommun har definierat vad hållbarhet och hållbar utveckling innebär för kommunen och det finns en tydlig planering.
Ikea west chester

jerry trainor icarly salary
tourism management salary
boden taxi nummer
megalomana
rolf institute continuing education

Miljöministeriets budgetförslag innehåller satsningar på

Klimatarbetet berör i stort sett allt arbete inom kommunen eftersom energianvändning och utsläpp är tätt kopplade till vardagsverksamheter. Det är dock kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet. I kommunen finns också en politisk styrgrupp för energifrågor och miljöfrågor, som leds av kommunstyrelsens ordförande. 2021-04-08 · Genom ändringar i vårbudgeten vill regeringen öka stödet till det kommunala och regionala miljö- och klimatarbetet.


Ola svensson jakt
handbok i eu-journalistik

Kommunalt klimatarbete, ARBDOKU.indd - Energikontor Norr

Tack vare projektfinansieringen anställdes en gemensam klimatkoordinator i kommunerna. 2017-07-04 Miljöministeriet vill satsa rekordsumma på kommunernas klimatarbete – Åbo ska vara klimatneutralt år 2029. Linnea de la Chapelle/SPT. Till och med den 5 februari kan kommuner, ekonomiska regioner och landskapsförbund ansöka om upp till 70 000 euro av Miljöministeriet för projekt som ska minska kommunernas utsläpp av växthusgaser. 2021-04-09 Kartläggningen av kommunernas klimatarbete syftar till att skapa ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring kommunernas arbete, öka allmänhetens kännedom om växthuseffekten samt visa på behovet av åtgärder.

Hur kan kommunerna påverka klimatförändringen? Nu finns

Östersunds kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja klimatsmart innovation. Kommunen Syftet var att inkludera näringslivet i kommunens energi- och klimatarbete för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling i kommunen. KLIMP - Klimatinvesteringsprogram Hagfors kommun har mellan maj 2008 och maj 2012 genomfört ett klimatinvesteringsprogram för att arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser och på så vis bidra till en hållbar utveckling. Lidköpings kommun fick topplacering när kommunernas klimatarbete idag rankades av Naturskyddsföreningen. Trollhättan hamnade på första plats tätt följt av Lidköping. Skåne: Stora skillnader mellan kommunernas klimatarbete.

Global Rättvisa.